Waar slaapt een kauw?
Kauw
Vogel-blog redactie
Kauw
09/12/2023
1 min

Waar slaapt een kauw?

09/12/2023
1 min

De kauw, ook bekend als de Corvus monedula, is een intelligente en aanpasbare tuinvogel die vaak in de buurt van menselijke bewoning wordt aangetroffen. Ze staan erom bekend nesten te bouwen in diverse omgevingen, waaronder bomen, gebouwen en zelfs schoorstenen.

Waar slapen kauwen?

Kauwen slapen graag op plaatsen die beschutting bieden tegen roofdieren en roofvogels en extreme weersomstandigheden. Hier zijn enkele van de meest voorkomende plaatsen waar kauwen slapen:

  • Boomholtes: Kauwen maken gebruik van bestaande boomholtes om 's nachts te slapen. Ze kunnen ook nesten bouwen in bomen met behulp van takken en modder.
  • Gevels van gebouwen: Veel kauwen bouwen hun nesten onder dakranden, in spleten of in verlaten gebouwen. Ze zijn handig in het vinden van beschikbare ruimtes.
  • Schoorstenen: Kauwen staan erom bekend hun nesten te bouwen in schoorstenen, waar ze beschermd zijn tegen roofdieren. Dit kan echter voor overlast zorgen, dus het is belangrijk om maatregelen te nemen om dit te voorkomen.
  • Rotsspleten: In natuurlijke omgevingen kunnen kauwen hun nesten bouwen in rotsspleten, waar ze goed beschermd zijn tegen roofvogels.

Bekijk het aanbod voor Tuinvogels op Bol.com

Bestel hier de beste Tuinvogelartikelen, zoals vogelvoer, nestkasten en verrekijkers

Hoe bouwen kauwen hun nesten?

Kauwen zijn bekwame bouwers als het op nesten aankomt. Ze gebruiken takken, twijgen, gras en modder om stevige structuren te creëren. Hier zijn de stappen die ze volgen bij het bouwen van hun nesten:

  • Zoeken naar een geschikte locatie.
  • Verzamelen van materialen zoals takken en gras.
  • Gebruik van modder om de materialen aan elkaar te plakken.
  • Creëren van een komvormige structuur voor het leggen van eieren en broeden.
  • Bijhouden en onderhouden van het nest gedurende het broedseizoen.

Waarom maken kauwen zoveel lawaai?

Conclusie: Waar slaapt een kauw?

Kauwen zijn fascinerende vogels die zich aanpassen aan verschillende omgevingen om te slapen en nesten te bouwen. Het is belangrijk om bewust te zijn van hun aanwezigheid en eventuele overlast te voorkomen. Door meer te leren over het slaapgedrag en de nestbouw van kauwen, kunnen we deze vogels beter begrijpen en beschermen.

Op zoek naar een nieuwe verrekijker?

Heb je nog geen goede verrekijker of ben je toe aan een nieuwe? Hier kun je de beste modellen bestellen.

Categorieën