Waar nestelen Turkse tortels
Turkse Tortel
Vogel-blog redactie
Turkse Tortel
10/18/2023
1 min

Waar nestelen Turkse tortels?

10/18/2023
1 min

Turkse tortels, ook wel bekend als Streptopelia decaocto, zijn charmante vogels die vaak in stedelijke en landelijke gebieden worden gezien. Maar waar nestelen Turkse tortels precies? In dit artikel zullen we hun nestgedrag in detail bespreken, evenals geschikte nestplaatsen en hoe je deze mooie vogels kunt helpen.

Waar Nestelen Turkse Tortels?

Turkse tortels nestelen graag in verschillende soorten omgevingen, waaronder tuinen, parken, stadsgebieden en landelijke gebieden. Ze geven de voorkeur aan bomen, struiken en hoge structuren zoals gebouwen en elektriciteitsmasten voor hun nestplaatsen.

Deze vogels zijn niet erg kieskeurig als het gaat om hun nestlocaties, zolang ze voldoende beschutting en veiligheid hebben. Ze kunnen zelfs oude nesten hergebruiken, dus het is belangrijk om nestplaatsen te beschermen en onderhouden.

Nestgedrag

Het nestgedrag van Turkse tortels begint meestal in het vroege voorjaar, rond maart of april. Ze vormen paartjes en beginnen met het bouwen van hun nesten. Het nest zelf is meestal een eenvoudige constructie van takken, bladeren en gras, en het kan zowel in bomen en struiken als op kunstmatige structuren worden gevonden.

Deze vogels staan erom bekend dat ze zich snel voortplanten, dus het is niet ongebruikelijk om meerdere nesten per jaar in dezelfde omgeving te zien.

Geschikte Nestplaatsen

Als je Turkse tortels wilt helpen nestelen, overweeg dan het volgende:

  • Zorg voor voldoende bomen en struiken in je tuin of omgeving.
  • Plaats vogelnestkasten op geschikte locaties, zoals in de buurt van bomen of op hoge structuren.
  • Laat oude nesten intact om hergebruik te bevorderen.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kun je bijdragen aan het behoud van Turkse tortels in jouw omgeving.

Tips voor Nestbescherming

Om Turkse tortels te beschermen en te helpen bij het succesvol grootbrengen van hun jongen, volg deze tips:

  • Verstoor de nesten niet en houd afstand.
  • Bescherm nestplaatsen tegen roofdieren en extreme weersomstandigheden.
  • Plaats vogelvoeders en vogelbaden in de buurt om voedsel en water aan te bieden.

Met deze eenvoudige maatregelen kun je een gastvrije omgeving creëren voor Turkse tortels en andere vogels in jouw buurt.

Help tuinvogels de winter door

Bestel hier de beste Tuinvogelartikelen, zoals vogelvoer, nestkasten en verrekijkers

Hoe oud kan een Turkse tortelduif worden

Categorieën