Hoe herken je een torenvalk?
Torenvalk
Vogel-blog redactie
Torenvalk
08/15/2023
1 min

Hoe herken je een torenvalk?

08/15/2023
1 min

De torenvalk (Falco tinnunculus) is een prachtige roofvogel die vaak wordt gespot in open landschappen, langs wegen en in agrarische gebieden. Het herkennen van deze gracieuze vogel vereist enige kennis van zijn uiterlijk, gedrag en leefomgeving.

Uiterlijke kenmerken

De torenvalk heeft opvallende uiterlijke kenmerken die hem onderscheiden van andere vogels:

 • Compacte gestalte met een lengte van ongeveer 30 cm.
 • Opvallende roodbruine rug met zwarte vlekken.
 • Witte borst met fijne zwarte lengtestrepen.
 • Grijze kop met een kenmerkende zwarte "snor" onder de ogen.
 • Vleugels met zwarte vlekken en witte vlekken aan de bovenzijde.
 • Lange staart met zwarte eindband en witte stippels.

Gedrag

Het gedrag van de torenvalk is eveneens typerend:

 • Bidt vaak op één plek in de lucht hangend, met snelle vleugelslagen en stilhangend op zoek naar prooi.
 • Jaagt voornamelijk op kleine zoogdieren zoals muizen, maar ook op insecten en vogels.
 • Maakt gebruik van hoge zitplaatsen, zoals palen en hekken, om het gebied te overzien en prooi te bespieden.
 • Is wendbaar en behendig tijdens de jacht, met duikvluchten om prooi te vangen.

Leefomgeving

De torenvalk heeft een brede verspreiding en komt voor in diverse leefomgevingen:

 • Open landschappen zoals weilanden, akkers en heidegebieden.
 • Langs wegen en snelwegen waar prooi gemakkelijker te vinden is.
 • Beboste gebieden met aangrenzende open plekken.
 • Kustgebieden en moerassen.

Conclusie: Hoe herken je een torenvalk?

Het herkennen van een torenvalk vereist aandacht voor zijn unieke uiterlijke kenmerken, opvallende gedrag en diverse leefomgevingen. Deze prachtige roofvogel is een welkome verschijning in ons landschap en verdient bewondering voor zijn jachtvaardigheden en aanpassingsvermogen.

Categorieën